Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Samen zijn we Aurora. We gaan met respect met elkaar om en zorgen er met elkaar voor dat het leuk blijft.
Wordt er een beroep op je gedaan om te helpen, dat geef je er gehoor aan. We zijn een vrijwilligersorganisatie die alleen maar kan functioneren als iedereen meedoet, ook bij de vervelende klusjes.
Veel taken worden door bestuur en commissies uitgevoerd. Maar er zijn er ook waarvoor je aangewezen wordt. Ben je ingedeeld voor een klus (schoonmaken e.d.)? Dan ben je er op de aangegeven tijd en voer je de taak die aan je toebedeeld is uit.

Algemeen

 • Zorg, indien je meerderjarig bent, voor tijdige betaling van de contributie
 • Meld je, indien je meerderjarig bent, voor 1 april schriftelijk af wanneer je het volgende seizoen geen lid van Aurora wilt blijven. Wanneer je nog geen 18 jaar bent, kun je dit alleen doen met toestemming van je ouders
 • Ondersteun de club met hand- en spandiensten (bijv. kantinedienst, lidmaatschap van een commissie, training geven)
 • Je mag deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten die voor jou bedoeld zijn (bijv. recreatieve activiteiten, cursussen, etc.)
 • Gedraag je bij het gebruik van sociale media volgens de hiervoor geldende regels
 • Accepteer dat (ex-)leden die de club als gevolg van een royement hebben verlaten, niet meer kunnen deelnemen aan clubactiviteiten, ook niet als introducé
 • Zeg alleen om dringende redenen af voor trainingen en wedstrijden en doe dit tijdig
 • Weet dat bij overtreding van de spelregels sancties kunnen volgen; de eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van de overtreder

Accommodatie

 • Ruim je eigen glazen, afval en evt. buiten gebruikte stoelen netjes op
 • Check na je wedstrijd de dug-outs en ruim resterend afval/glazen op
 • Laat na gebruik de bestuurskamer weer netjes achter en doe deze op slot
 • Laat na gebruik van de kleedkamer deze weer netjes achter en check op wedstrijddagen ook de kleedkamer van de tegenpartij
 • Ga netjes om met het eigen en andere sportcomplex(en) en alles wat daarbij hoort
 • Gebruik materialen van de eigen en andere club(s) op een normale manier
 • Je bent aansprakelijk voor schade die ontstaat door abnormaal gebruik
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen jonger dan wettelijk is toegestaan
 • Op het terrein geldt een algeheel rookverbod

Spelers in het veld

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Speel volgens de afgesproken wedstrijdregels
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter (als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later!).
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 • Vier een overwinning met respect voor je tegenstander en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of het bestuur.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Toeschouwers aan de lijn

 • Denk eraan dat de sporter voor zijn eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De sporter doet dit niet voor jouw vermaak
 • Gedraag je. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Maak een sporter en scheidsrechter nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden en beslissingen van de scheidsrechter te respecteren
 • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen

Trainers / Coaches / Aanvoerders

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben
 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Bedenk dat (jeugdige) sporters voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook
 • Schreeuw niet en maak de spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Ontwikkel teamrespect voor de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer/coach van de tegenstander
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler we! of niet kan spelen
 • Begeleid jouw jeugd bij het opruimen van het speelmateriaal en zorg dat alles weer netjes teruggelegd wordt waar het vandaan kwam
 • Zorg dat de jeugd de kleedkamers na gebruik netjes achterlaat

Clubscheidsrechters

 • Je vertegenwoordigt HKC Aurora in het veld, wees je daarom bewust van je eigen gedrag
 • Draag het speciale shirt als je een wedstrijd leidt
 • Wees beslist, blijf onpartijdig en objectief bij het nemen van beslissingen
 • Laat je niet beïnvloeden door zogenaamde supporters aan de lijn en blijf beleefd
 • Spreek bij jeugdwedstrijden de coaches – en bij seniorenwedstrijden de aanvoerders aan op ongewenst gedrag van spelers en supporters
 • Gebruik je gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen
 • Geen woorden maar daden: Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld je gedrag sportief is
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor sportief spel
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van de spelregels

Ouders en verzorgers

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van hem of haar in twijfel
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
 • Erken de waarde en het belang van de trainers en coaches. Het zijn allemaal vrijwilligers die hun tijd en kennis geven om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken

Nieuws

12 okt 2023

Kampioen

10 sep 2023

Grote Club Actie 2023

10 mei 2023

Zondag 18 juni Prikken @ HKC Aurora

Sponsors

MostWare
KMS
Allround Logistiek
Vanlieshoutenco
VanOosteromMakelaar 1
Draadinternetprojecten
TonChase
Schadenet
Renewi
Huijgsport
Sama

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.