Waarden en normen

Het thema “Waarden en Normen” staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Dat is niet voor niets. In alle geledingen van de samenleving bestaat er een zekere mate van onvrede over een verruwing van omgangsvormen en normoverschrijdend “Gedrag”.
Haarlemse Korfbal Club Aurora spreekt zich nadrukkelijk uit voor een helder verenigingsbeleid dat gericht is op het bevorderen van wederzijds respect en begrip. Concreet betekent dit dat HKC Aurora alles in het werk zal stellen om te komen tot naleving van het vastgestelde verenigingsbeleid en zich verplicht elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld, diefstal en vernieling, (seksuele) intimidatie, discriminatie, (macht)misbruik, pesterijen op en rondom het korfbalveld te veroordelen en waar nodig tevens passende maatregelen ten uitvoer te brengen. Ook richting niet-leden, alsmede bij misdragingen bij bezoek aan andere verenigingen, zal HKC Aurora daar waar noodzakelijk handelend optreden.

HKC Aurora zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen (hebben) tegenover de scheidsrechter, de bezoekende vereniging en/of HKC Aurora, verbaal of fysiek. De duur van het toegangsverbod zal afhangen van de aard van de misdraging. Bij ernstige misdragingen zal inschakeling van de politie worden overwogen. Nadrukkelijk spreekt HKC Aurora zich uit, dat zij het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.
Bij HKC Aurora moet je je veilig kunnen voelen!!!

Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is.
Zeker niet normaal is:

  • Discriminatie
  • Pesten
  • Machtsmisbruik
  • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
  • Diefstal
  • Drugsgebruik op het korfbalterrein

HKC Aurora is een vereniging met leden in alle leeftijdsklassen. We hebben het als vereniging goed met elkaar en het komt zelden voor dat er een wanklank is of dat er ingegrepen moet worden doordat er ongewenst gedrag wordt getoond.

Toch is het belangrijk om als vereniging regels te hebben zodat het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt van leden (en hun ouders/verzorgers en supporters). Dat geeft houvast en daarmee ook de kaders waarop je elkaar kunt aanspreken. Hierna lees je wat er van je verwacht wordt en wat je zelf kunt bijdragen aan het goed blijven functioneren van onze club.

Een van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen, is het opstellen van gedragscodes. Dat zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels al bekend zijn, maar met het groeien van de club af en toe in de verdrukking raken. Door deze ongeschreven regels in codes vast te leggen en aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken, weet je welke normen (regels) er gelden. Dan is ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is.

Voor de gedragsregels klik hier

Nieuws

12 okt 2023

Kampioen

10 sep 2023

Grote Club Actie 2023

10 mei 2023

Zondag 18 juni Prikken @ HKC Aurora

Sponsors

MostWare
KMS
Allround Logistiek
Vanlieshoutenco
VanOosteromMakelaar 1
Draadinternetprojecten
TonChase
Schadenet
Renewi
Huijgsport
Sama

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.