Corona protocol HKC Aurora update 28/9

02-10-2020

Beste Aurorianen, ouders en/of verzorgers en supporters,

Op maandag 28 september is er besloten dat vanaf dinsdagavond 29/9 18:00 uur sportkantines gesloten worden. Dit betekent dat we geen gebruik meer kunnen maken van onze kantine.

Kom 10 minuten van te voren omgekleed naar de training en/of wedstrijd, de kleedkamers blijven gesloten.
Na de training en/of wedstrijd dient u zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten. Helaas is er geen publiek toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
Volg onderstaand protocol. Samen verslaan we Corona.

Namens het bestuur van Aurora,

Rob de Winter

Algemeen

⦁ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
⦁ blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
⦁ blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
⦁ blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
⦁ houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
⦁ hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
⦁ ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
⦁ was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
⦁ douche thuis en niet op de sportlocatie.
⦁ vermijdt het aanraken van je gezicht.
⦁ schud geen handen.
⦁ Neem je eigen bidon mee en label deze duidelijk. Jij bent de enige die daaruit drinkt
⦁ kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Organisatie

Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in drie leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar en een leeftijdsgroep vanaf 19 jaar en ouder. De leeftijdsregels voor de groep vanaf 19 jaar en ouder zijn hetzelfde als die van de groep van 13 tot en met 18 jaar.
Spelers van de C-jeugd wordt geadviseerd om een legitimatiebewijs mee te nemen.

Corona-coördinator

Er is tenminste één (en maximaal twee) ‘Corona-coördinator’ aanwezig, die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. Deze persoon zorgt voor een juiste toepassing van het Corona Protocol Aurora voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houdt hij of zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgt hij of zij de veiligheid van alle betrokkenen. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de Corona-coördinator eindverantwoordelijk. Hij of zij kan de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

Accommodatie

De kantine is niet geopend. Er zal bij hoge nood een toilet beschikbaar zijn. Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor de trainers of trainsters. Wij brengen het materiaal naar buiten en zorgen voor het opruimen van het materiaal in het materiaalhok. Let op het reinigen van het materiaal na gebruik.
Via het hek rechts naast de kantine heeft iedereen toegang tot het veld. Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training kun je aankomen. Na de training heb je maximaal 10 minuten om de accommodatie via het hek te verlaten.
Het is voor de ouders niet mogelijk om op of langs het veld zich tijdens de training te bevinden. Wij verzoeken ouders hun kind te brengen en te halen.

Attributen en voorwerpen

Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. De Corona-coördinator ziet toe op het reinigen van de materialen.

Sporters en ouders/verzorgers

Voor de sporters

⦁ Kom zoveel mogelijk alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt.
⦁ Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
⦁ Kleed je thuis om.
⦁ Volg de aanwijzingen op de bewegwijzering.
⦁ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
⦁ Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid.
⦁ Schud geen handen.
⦁ Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons.
⦁ Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet.
⦁ Desinfecteer op het veld voorafgaand aan de training je handen.
⦁ Voor en na de training moeten de handen gedesinfecteerd worden. Hier zorgen de Corona coördinators voor dat dit aanwezig is op de accommodatie.
⦁ Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinator en de trainers op.

Voor ouders/verzorgers

⦁ Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer.
⦁ Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
⦁ Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training.
⦁ Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinator.
⦁ Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Nieuws

08 jan 2021

De winnaar van de bloembollenactie is bekend!

04 jan 2021

Lockdown picture hunt! Doe je mee?

16 dec 2020

Jeugd bootcamp op 23 december

Sponsors

MostWare
Straver
KMS
Allround Logistiek
Vanlieshoutenco
VanOosteromMakelaar 1
Draadinternetprojecten
TonChase
Schadenet
Renewi
Huijgsport
Sama

Om deze site goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Accepteer deze door op de knop "Accepteer cookies" te klikken.